• Công nghệ thông tin tiên tiến nhất.BH, công ty toàn cầu tiên phong trên thị trường.

  BH소개

 • Đội ngũ nghiên cứu và công nghệ tốt nhất, chuyên về các mô-đun toàn diện của FPCA. Công ty toàn cầu DKT

  DKT 소개

 • Nhỏ, nhanh và thông minh!TechL sẽ dẫn đầu thị trường bao bì bán dẫn.

  TechL 소개

 • Công ty chuyên về linh kiện điện tử,BH EVS sẽ dẫn đầu thị trường toàn cầu.

  BH EVS 소개

 • BH ST là công ty sản xuất máy móc và thiết bị tự động hóa biến trí tưởng tượng thành hiện thực dựa trên nguồn nhân lực và công nghệ.

  BH ST 소개

 • BH Semigon đang dẫn đầu trong việc nội địa hóa các sản phẩm gốm sứ cho ngành công nghiệp bán dẫn.

  BH Semicon 소개

 • BH Beha Philharmonic BH hỗ trợ nhiều hoạt động văn hóa để truyền bá các giá trị văn hóa và nghệ thuật cho xã hội của chúng ta.

  베하필하모닉 소개

 • BH cống hiến xã hội BH luôn đồng hành trong chặng đường hướng tới một tương lai hài hòa đáng mong đợi.

  비에이치 사회공헌 소개